• Bc. Viera Adámková
   • Bc. Viera AdámkováMajsterka
   • Mgr. Lucia Bednarčíková
   • Mgr. Lucia BednarčíkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.C
   • Bc. Mária Benková
   • Bc. Mária BenkováMajsterka
   • Ing. Tatiana Bizubová
   • Ing. Tatiana BizubováMajsterka
   • Ing. Jana Bretzová
   • Ing. Jana BretzováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV.GŠ
   • Bc. František Cehuľa
   • Bc. František CehuľaMajster
   • Bc. Eva Cehuľová
   • Bc. Eva CehuľováMajsterka
   • Ing. Marek Gáborčík
   • Ing. Marek GáborčíkUčiteľ
    Triedny učiteľ: III.B
   • Mgr. Mária Galliková
   • Mgr. Mária GallikováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II. AN
   • Ing. Dana Adamjaková
   • Ing. Dana AdamjakováUčiteľka
   • Ing. Zuzana Glodžáková
   • Ing. Zuzana GlodžákováUčiteľka
   • Mgr. Iveta Grigláková
   • Mgr. Iveta GriglákováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.AU
   • Mgr. Jarmila Husáková
   • Mgr. Jarmila HusákováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III.C
   • Bc. Vladislava Hovancová
   • Bc. Vladislava HovancováMajsterka
   • Mgr. Ján Husár
   • Mgr. Ján HusárUčiteľ
    Triedny učiteľ: III.A
   • Ing. Slavomíra Huťová
   • Ing. Slavomíra HuťováUčiteľka
   • Mgr. Ing. Dana Chebanová
   • Mgr. Ing. Dana ChebanováUčiteľka
   • Mgr. Vladimír Janeček
   • Mgr. Vladimír JanečekUčiteľ
    Triedny učiteľ: II. GŠ
   • Mgr. Monika Juchová
   • Mgr. Monika JuchováUčiteľka
    Triedna učiteľka: II.B
   • Mgr. Zuzana Jurská
   • Mgr. Zuzana JurskáUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.AN
   • PaedDr. Palmíra Kendžírová
   • PaedDr. Palmíra KendžírováUčiteľka
   • Daniela Kolodzejová
   • Daniela KolodzejováMajsterka
   • Bc. Lýdia Koreňová
   • Bc. Lýdia KoreňováMajsterka
   • Ing. Mária Kozáková
   • Ing. Mária KozákováUčiteľka
   • Ing. Martina Marková
   • Ing. Martina MarkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.GŠ
   • Ing. Marta Mašteniková
   • Ing. Marta MaštenikováZástupkyňa
    Triedna učiteľka: kurz
   • Mgr. Mária Pjonteková
   • Mgr. Mária PjontekováUčiteľka
   • Libuša Rennerová
   • Libuša RennerováMajsterka
   • Ing. Dávid Sabol
   • Ing. Dávid SabolMajster
   • Ing. Martin Sokáč
   • Ing. Martin SokáčUčiteľ
    Triedny učiteľ: II.A
   • Ing. Monika Sokáčová
   • Ing. Monika SokáčováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III.GŠ
   • Ing. Juraj Soska
   • Ing. Juraj SoskaZástupca
   • Mgr. Marián Timko
   • Mgr. Marián TimkoUčiteľ
    Triedny učiteľ: I.A
   • Ing. Martin Valluš
   • Ing. Martin VallušUčiteľ
    Triedny učiteľ: I.B
   • Ing. Vojtech Wagner
   • Ing. Vojtech WagnerRiaditeľ
   • Mgr. Karol Žembovič
   • Mgr. Karol ŽembovičUčiteľ
    Triedny učiteľ: II.AU
   • Mgr. Igor Vaverčák
   • Mgr. Igor VaverčákUčiteľ
   • Ing. Eduard Bajtoš
   • Ing. Eduard BajtošMajster
   • Ing. Tatiana Bizubová
   • Ing. Tatiana BizubováUčiteľka
   • Rudolf Česal
   • Rudolf ČesalMajster
   • Alžbeta Ferenčáková
   • Alžbeta FerenčákováUpratovačka
   • Peter Gibľák
   • Peter GibľákIný nepedagogický zamestnanec
   • Ján Kantor
   • Ján KantorMajster
   • Bc. Jozef Kopkáš
   • Bc. Jozef KopkášMajster
   • Mgr. Marta Krempaská
   • Mgr. Marta KrempaskáUčiteľka
   • Mgr. Mária Maľáková
   • Mgr. Mária MaľákováMajsterka
   • Patrik Scholtz
   • Patrik ScholtzMajster