• Rada školy

   •  

    • Mgr. Zuzana Petrasová - predseda, (za pedagogických pracovníkov)
      
    • Beáta Zavacká - tajomník, (za nepedagogických pracovníkov)
    • Sofia Harastyová - za žiakov
    • Ing. Tatiana Bizubová - (za pedagogických pracovníkov)
    • Veronika Hrčová - (za rodičov)
    • Erika Hovancová -(za rodičov)
    • Marek Paciga - (za rodičov)
    • Pavel Hudaček - (za PSK)
    • MUDr. Pavol Slovík - (za PSK)
    • Mgr. Martin Lojek - (za PSK)
    • Mgr. Tomáš Šimoňák - (za PSK)

     

    Štatút rady školy: statut_rady_skoly.pdf