• Kabinety

   •  

    Zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie
    klapka 121

    • Ing. Marta Mašteníková

     

    Výchovný poradca
    klapka 135

    • PaedDr. Palmíra Kendžírová

     

    Slovenský jazyk a literatúra
    klapka 122

    • Mgr. Monika Juchová
    • Mgr. Zuzana Jurská
    • Mgr. Ján Husár

     

    Cudzie jazyky
    klapka 136

    • Ing. Mária Kozáková
    • Mgr. Lucia Bednarčíková
    • Mgr. Marián Timko

     

    Informatika
    klapka 117

    • Ing. Slavomíra Huťová
    • Ing. Martin Sokáč
    • Ing. Martin Valluš

     

    Drevo, služby
    klapka 125

    • Mgr. Mária Pjonteková
    • Ing. Eduard Bajtoš
    • Patrik Scholtz

     

    Telesná výchova (kabinet v telocvični na ul. Nižná brána)
    tel. 052 / 452 29 10

    • Mgr. Mária Galliková
    • Mgr. Igor Vaverčák

     

    Ekonomika I.
    klapka 127

    • Ing. Jana Bretzová
    • Mgr. Jarmila Husáková
    • Mgr. Ing. Dana Chebanová
    • Ing. Martina Marková
    • Ing. Monika Sokáčová

     

    Ekonomika II.
    klapka 128

    • Ing. Marek Gáborčík
    • Mgr. Karol Žembovič

     

    Gastronomické služby

    • Ing. Dana Adamjaková

     

    Nemecký jazyk
    klapka 126

    • Mgr. Vladimír Janeček
    • Bc. Lýdia Koreňová
    • Mgr. Mária Maľáková

     

    Telesná výchova
    klapka 123 

    • Mgr. Iveta Grigláková
    • Mgr. Mária Galliková
    • Mgr. Igor Vaverčák