• Deň Prešovského samosprávneho kraja

      V utorok 12. novembra 2019 sa v našej škole uskutoční Deň Prešovského samosprávneho kraja. Pre žiakov sme pripravili zaujímavý program, v ktorom sa dozvedia mnohé zaujímavosti a fakty o našom kraji. Vyučovanie v tento deň spestria nasledovné aktivity:

      • otvorená hodina občianskej výchovy zameraná na predstavenie kompetencií PSK,
      • prezentácia zaujímavostí PSK,
      • prezentácia PSK vo vestibule školy pre žiakov, prípadne návštevníkov školy,
      • návšteva múzea na hrade v Kežmarku,
      • beseda s PhDr. Petrom Petrasom - chatárom z Rainerovej chaty vo Vysokých Tatrách.
     • Zúčastnili sme sa výstavy "Kam na vysokú 2019" v Poprade

     • Vo štvrtok 17. októbra 2019 sa naši žiaci zúčastnili v Poprade prvého ročníka výstavy Kam na vysokú 2019. Celkovo sa podujatia zúčastnilo približne 1050 stredoškolákov z Popradu, Spišskej Novej Vsi, Levoče, Vysokých Tatier, Kežmarku, Liptovského Mikuláša a ďalších miest.

     • Naši žiaci na veľtrhu kozmetiky INTERBEAUTY 2019 v Bratislave

     • V piatok 4. októbra 2019 žiaci našej školy študijného odboru kozmetik a učebného odboru kaderník navštívili veľtrh kozmetiky INTERBEUTY v Bratislave na výstavisku INCHEBA. Exkurzia výrazne obohatila teoretické vedomosti žiakov, nakoľko videli na vlastné oči široké možnosti uplatnenia svojich študijných a učebných odborov.  

     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia, pozývame Vás na Plenárne zasadnutie rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční 9. októbra 2019 (streda) o 15.30 v spoločenskej miestnosti v budove riaditeľstva školy.

      Jeho súčasťou bude aj voľba zástupcu z radov rodičov do Rady školy. Kandidáti, ktorí majú záujem pracovať v Rade školy, môžu ohlásiť svoju kandidatúru triednemu učiteľovi do 4.10.2019. Následne po ukončení Plenárneho rodičovského združenia sa uskutočnia triedne schôdze v triedach v budove školy.

      Tešíme sa na Vašu účasť

    • Vystúpenie žiakov našej školy na oslavách 750. výročia udelenia mestských práv mestu Kežmarok - 19.9.2019
     • Vystúpenie žiakov našej školy na oslavách 750. výročia udelenia mestských práv mestu Kežmarok - 19.9.2019

     • Aj naši žiaci sa rozhodli aktívne zapojiť do osláv nášho mesta. Dňa 19. septembra, pri príležitosti osláv 750. výročia udelenia mestských práv mestu Kežmarok, žiaci druhého a tretieho ročníka študijného odboru mechanik SIZ, klientský manažér pošty a kozmetik prezentovali našu školu. Zinscenovali divadelné predstavenie podľa literárnej predlohy historičky, spisovateľky PhDr. Eleonóry Barátovej „Cechové zvyky v Kežmarku“. Žiaci sa úlohy hercov zmocnili ukážkovo. Našim žiakom patrí úprimná pochvala nielen za ich herecké výkony a divadelné predstavenie, ale aj za aktívnu prípravu rekvizít a kostýmov.

     • Slávnostné zahájenie šk. roka 2019/2020

     • Riaditeľstvo SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné zahájenie šk. roka 2019/2020 sa uskutoční v pondelok 2. septembra 2019 o 9.00 hod. v átriu školy.

     • Vyhlásenie 2. kola prijímacieho konania na šk. rok 2019/2020 na nadstavbové štúdium

     • V priloženom PDF súbore Vám prinášame prehľad o voľných miestach v nadstavbovom odbore 6421 L spoločné stravovanie a vyhlasujeme 2. kolo prijímacieho konania na šk. rok 2019/2020 na nadstavbové štúdium. 

      Prihlášku je potrebné podať do 31.7.2019, prijímacie konanie sa uskutoční 23.8.2019. 

      - Vyhlasenie_2_kola_prijimacieho_konania_na_sk_rok_2019_2020_nadstavba.pdf

     • Pozvánka na triednu schôdzu rodičovského združenia

     • Vážení rodičia,

      pozývame Vás na triednu schôdzu rodičovského združenia, ktorá sa uskutoční v stredu 5. júna 2019 o 15.30 v budove školy.

      Tešíme sa na Vašu účasť

     • Vyhlásenie 2. kola prijímacieho konania na školský rok 2019/2020

     • V priloženom PDF súbore Vám prinášame prehľad o voľných – nenaplnených miestach na našej škole v jednotlivých odboroch a vyhlasujeme 2. kola prijímacieho konania na školský rok 2019/2020. 

      Prihlášky do 2. kola môže zákonný zástupca žiaka podávať na adresu našej školy najneskôr do 6. júna 2019. 

      - Vyhlasenie_2_kola_prijimacieho_konania_na_sk_rok_2019_2020.pdf

     • Kritéria k prijímaciemu konaniu na nadstavbové štúdium pre šk. rok 2019/2020

     • V priloženom PDF súbore zverejňujeme kritéria k prijímaciemu konaniu na nadstavbové štúdium pre šk. rok 2019/2020:

      - Kriteria_2019_2020_nadstavba.pdf

     • Simulované študentské voľby do Európskeho parlamentu 2019

     • V pondelok 6. mája 2019 sme na našej škole absolvovali simulované študentské voľby do Európskeho parlamentu 2019. Aj touto formou sa naši žiaci majú naučiť, že demokratická výsada voliť im dá možnosť spolupodieľať sa na budúcnosti našej krajiny. Výsledky volieb môžu byť zverejnené až v piatok - tak ako i na ostatných zúčastnených slovenských stredných školách - Nezabudnite si teda potom pozrieť, či by u našich študentov uspel aj Váš favorit ;)

     • Svetový deň Downovho syndrómu - ponožková výzva

     • Vo štvrtok 21. marca 2019 si pripomíname Svetový deň Downovho syndrómu. V tento deň sa konala milá výzva - ponožková výzva - na vyjadrenie solidarity ľuďom s Downovým syndrónom. Aj žiaci a učitelia našej školy si obliekli dve ponožky rozličných farieb a veľkostí, aby podporili myšlienku "BYŤ ODLIŠNÝM JE SKVELÉ".

     • Naše kozmetičky obsadili 3. miesto na súťaži účesovej tvorby a dekoratívnej kozmetiky v Spišskej Novej Vsi

     • Dňa 15.3.2019 sa žiaci našej školy študijného odboru kozmetik zúčastnil súťaže "24. ročník účesovej tvorby a dekoratívnej kozmetiky", ktorá sa konala v budove Reduty v Spišskej Novej Vsi.

      Súťažiaca mala navrhnúť denné líčenie pre ženu, ktorá sa zúčastní pracovného pohovoru s personalistom firmy. Líčenie mala doplniť vhodným účesom, oblečením a úpravou nechtov. Pod vedením majsterky odborného výcviku Bc. Viery Adamkovej súťažila žiačka II.GŠ Lea Lištiaková a modelka žiačka II.GŠ Laura Leščáková. Obsadili krásne 3. miesto.

     • Voľné pracovné miesto: majster odbornej výchovy pre študijný odbor Mechanik stavebnoinštalačných zariadení

     • Riaditeľka Strednej odbornej školy, Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok príjme do pracovného pomeru majstra odbornej výchovy pre študijný odbor mechanik stavebnoinštalačných zariadení.

      Požadovaná kvalifikácia (v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.): vyučený v odbore mechanik stavebnoinštalačných zariadení, alebo v príbuznom odbore (stredoškolské vzdelanie maturita + výučný list v odbore inštalatér).

      Žiadosť s potrebnými dokladmi doručte na adresu školy. Uchádzačov budeme telefonicky kontaktovať.

      Všetky potrebné informácie o tejto pracovnej ponuke sa dozviete tu: volne_pracovne_miesto_MOV_MSIZ.pdf