• Krúžky


   • Športové hry
   • Tvorba webových stránok
   • Tvorivá dramatika
   • Tvorivé písanie
   • Účtovníctvo hrou
   • Vlasy korunou krásy
   • Workshopy - tvorivé dielne
   • Základy šitia a pletenia